(سمن بويان)

سمن بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند

پری رويان قرار دل چو بستيزند بستانند

به فتراک جفا دلها چو بر بندند بر بندند

ز زلف عنبرين جانها چو بگشايند بفشانند

 

با سلام به همه

اين اولين بلاگ من است خيلی خوشحال می شم که نظرات شما رو بدونم 

/ 2 نظر / 6 بازدید
خبرنامه وبلاگشهر

به خبرنامه وبلاگشهر هم سر بزنين به همت دوستاني چون شما مي تونه اين خبرنامه به تعهد خود در قبال اطلاع رساني وبلاگي عمل كنه . منتظر شما با نظرات سازنده تان هستيم . در صورت تمايل به همكاري دست شما را به گرمي مي فشاريم و از بودن در كنار شما خوشحال مي شويم .

samanboyan

manam khoshhal misham ba shoma bishtar ashna besham va azaton komak begiram